Zorgverzekeringen 2020

De zorgverzekering voor 2020 zal net als in voorgaande jaren veranderen. Niet alleen de premie zal weer iets stijgen, ook de dekkingen en voorwaarden uit de basisverzekering en aanvullende dekkingen verandert. Op 12 november moeten alle zorgverzekeraars de premie en de exacte dekking van hun pakketten bekend gemaakt hebben.

De verwachting is dat de premie van de Basisverzekering voor 2020 rond € 40 euro per jaar zal stijgen. De korting bij collectieve polissen daalt van 10% naar 5%. Als gevolg hiervan stijgt de zorgtoeslag voor alleenstaanden gemiddeld met € 67 per jaar en meerpersoonshuishoudens ontvangen € 95 extra. In 2020 worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de Basisverzekering. Zo ontvangen mensen een logeervergoeding van € 75 per nacht als ze ver van een ziekenhuis wonen waar ze worden behandeld, maar niet worden opgenomen. Daarnaast wordt de apotheekbereiding van dure medicijnen, die niet in de basisverzekering zijn opgenomen, in 2020 wél vergoed, op voorwaarde dat deze prijs niet extreem hoog is. Ook wordt de zorg, die de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten bieden, onderdeel van het basispakket. Wij houden u de komende weken op de hoogte van de laatste ontwikkelingen voor de zorgverzekeringen.