Zorgtoeslag

De Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van je inkomen en stijgt mee met de zorgkosten.

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden stijgt in 2018 met € 132,00 naar € 1.197,00 per jaar. Ongeveer de helft van de stijging (€ 64,00) is een automatische compensatie, de andere helft (€ 67,00) is het gevolg van een maatregel van het demissionaire kabinet om de koopkracht van minima op peil te houden.

Voor meerpersoonshuishoudens geldt een maximale zorgtoeslag van € 2.237,00 per jaar (een stijging van €196,00). Deze stijging bestaat uit een automatische stijging van € 129,00 plus een extra verhoging van € 65,00.