Wijzigingen Basisverzekering 2020

In de komende weken informeren wij u over wijzigingen die voor de Basis Zorgverzekering van toepassing zijn. Waar momenteel het meest over wordt gepraat is de aanpassing van de collectieve premiekorting. Loopt uw polis via het NSP ZorgCollectief, dan behoudt u 10% korting op alle Aanvullende Verzekeringen. Voor de Basis Zorgverzekering ontvangt u 4% korting op de premie.

Het huidige eigen risico van € 385 blijft in 2020 gelijk. Naast het eigen risico is er soms een wettelijke eigen bijdrage van toepassing. U betaalt deze bijdrage in 2020 voor bepaalde geneesmiddelen, voor bevalling, kraamzorg, gebitsprotheses, zittend ziekenvervoer, hoortoestellen en voor brillen en lenzen bij medische indicatie. Hoe hoog de bijdrage is staat in de vergoedingenlijst. De meeste Aanvullende Verzekeringen vergoeden deze eigen bijdrage gewoon. Verleent u zorg aan uzelf of aan iemand binnen het gezin? Dan vergoedt onze Basis Zorgverzekering deze privézorg vanaf 1 januari 2020. Voorwaarde is wel dat de verzekeraar daarvoor vooraf wel toestemming moet geven. De Aanvullende Verzekeringen vergoeden deze zorg echter al langer