We doen het Zó!

Gezondheid is een rijk, maar ook kwetsbaar bezit. Een bezit dat iedereen zo goed mogelijk wil beschermen. Naast de algemene dekking uit de Basisverzekering heeft u de mogelijkheid een Aanvullende Verzekering af te sluiten. Er is gelukkig voldoende keuze tussen deze aanvullende verzekeringen. Echter, er zijn veel verschillen in de dekking. Verschillen die onder meer uw gewenste vrije keuze voor een zorgverlener kunnen beïnvloeden. Er is sprake van verschil in bijvoorbeeld de vergoeding van ‘vrije’ zorgverleners (niet gecontracteerd door de zorgverzekeraar) maar ook van de ‘vrije’ medicijnkeuze (medicijnen buiten de gebruikelijke medicijnlijst). En deze verschillen kunnen daarom grote gevolgen hebben voor de vergoeding van uw medische kosten.

De dekking van de Basisverzekering is voor iedereen gelijk, maar wij adviseren u om de Aanvullende Verzekeringen op details met elkaar te vergelijken. Let u dan in het bijzonder eens op de verschillen tussen bijvoorbeeld de vrije medicijnkeuze, fysiotherapie, alternatieve geneeswijzen, kraamzorg en bevalling, brillen en contactlenzen, aanvullende lichamelijke en geestelijke therapieën of de extra service die een zorgverzekeraar u geeft. Bijvoorbeeld bij het bemiddelen in geval van lange wachtlijsten of het aanbieden van preventiecursussen.