Pro-lifepolis

Mensen met ethische bezwaren tegen specifieke vormen van zorg, kunnen die uitsluiten van hun polis. Zij kunnen kiezen voor een zogenoemde pro-lifepolis. Zulke zorgverzekeringen vergoeden bijvoorbeeld bepaalde ivf-behandelingen, abortussen, levensbeëindigend handelen of geslachtsveranderende ingrepen niet.

Read More »

Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en restitutiepolis. Deze verzekering vergoedt in bepaalde gevallen zorg in natura en in andere gevallen zorg op basis van restitutie. In de polisvoorwaarden is te vinden voor welke zorg het voor een volledige vergoeding noodzakelijk is om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan.

Read More »

Restitutiepolis

Met een restitutiepolis heeft een verzekerde meer keuzevrijheid. De verzekerde krijgt een standaardvergoeding voor behandelingen, ongeacht welke zorgverlener hij kiest.

Read More »

Budgetpolis

Een budgetpolis of selectief polis is een versoberde versie van de naturapolis. Een verzekerde met een budgetpolis kan bij een nog kleiner aantal zorgaanbieders terecht voor een volledige vergoeding. Ook kan het zijn dat de vergoedingen lager uitvallen. Dit betekent dat een verzekerde mogelijk iets verder moet reizen voor een behandeling. Meestal is een budgetpolis weer […]

Read More »

Naturapolis

Verzekerden met een naturapolis krijgen alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverleners gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten.

Read More »