Pro-lifepolis

Mensen met ethische bezwaren tegen specifieke vormen van zorg, kunnen die uitsluiten van hun polis. Zij kunnen kiezen voor een zogenoemde pro-lifepolis.

Zulke zorgverzekeringen vergoeden bijvoorbeeld bepaalde ivf-behandelingen, abortussen, levensbeëindigend handelen of geslachtsveranderende ingrepen niet.