Naturapolis

Verzekerden met een naturapolis krijgen alleen een volledige vergoeding als zij naar zorgverleners gaan waarmee hun verzekeraar een contract heeft afgesloten.

Een verzekerde met een naturapolis mag wel naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaan. Maar dan wordt meestal maar een deel van de behandeling vergoed. Hoe hoog die vergoeding is, staat in de polis.

Doorgaans worden de kosten rechtstreeks tussen de zorgverlener en verzekeraar verrekend. De premie voor een naturapolis ligt meestal lager dan die voor zogenoemde restitutiepolissen.