Inspraak zorgverzekering

Zeven belangenorganisaties hebben een adviesbrief geschreven aan de Tweede Kamer over een betere inspraak aangaande zorgverzekeringen. De kern van het advies is om mensen veel meer directe invloed te geven op het beleid van zorgverzekeraars. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten kunnen monitoren of de wet die deze inspraak regelt goed wordt uitgevoerd.

De Tweede Kamer bespreekt binnenkort het wetsvoorstel dat verzekerden invloed moet geven op het beleid van zorgverzekeraars. Die wet voldoet nog niet volgens de belangenorganisaties. Het wetsvoorstel versterkt de indirecte invloed van verzekerdenvertegenwoordigers terwijl juist de directe invloed van verzekerden steviger kan en moet. In de brief wordt de minister van VWS gevraagd om rechtstreekse vormen van invloed van verzekerden mogelijk te maken. Patiënten- en gehandicaptenorganisaties moeten dan in de gaten houden of de inspraakmogelijkheden goed werken.