Inkomensafhankelijke bijdrage

In 2018 stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet die je werkgever aan de overheid betaalt. Deze bijdrage neemt toe van 6,65% tot 6,90%.

Voor gepensioneerden en zelfstandigen geldt een lagere inkomensafhankelijke bijdrage. Ook deze stijgt: van 5,40% naar 5,65%.