De zorg na Prinsjesdag

Het kabinet komt vóór de zomer van 2020 met plannen om de zorg te reorganiseren. De kosten van de internationaal veel geprezen zorg in Nederland komen in 2020 uit op 88 miljard euro, 3% meer dan in 2019. De verwachting is dat dat de zorguitgaven in de komende jaren alleen maar verder zullen toenemen. Hoe houdt Nederland dit instituut in de hand?

De zorg lijkt steeds meer op een hoge druk pan. De inhoud is van goede kwaliteit maar de druk om dit niveau te behouden loopt steeds verder op. Waar wil het kabinet dan aan sleutelen? Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende handen aan het bed zijn, in ziekenhuizen of in de thuiszorg? En wat doen we aan de krapte aan huisartsen in dun bevolkte regio’s? Geld lijkt het toverwoord. Het zorgwerk moet aantrekkelijker worden gemaakt door onder meer de werkdruk te verlagen en de lonen te verhogen. En de gehekelde administratieve druk voor zorgverleners moet zeker onder de loep. Bij voorkeur een minder gedetailleerd zorgbeleid waardoor de uitvoering nu te ingewikkeld is geworden. En wat meer aandacht voor de menselijke maat in de zorg is gewenst. Het kabinet heeft al jaren een miljardenoverschot, wij hebben wel een tip wat hiermee gedaan kan worden.