Combinatiepolis

Een combinatiepolis is een combinatie van een naturapolis en restitutiepolis. Deze verzekering vergoedt in bepaalde gevallen zorg in natura en in andere gevallen zorg op basis van restitutie.

In de polisvoorwaarden is te vinden voor welke zorg het voor een volledige vergoeding noodzakelijk is om naar een gecontracteerde zorgverlener te gaan.