Belangrijkste wijzigingen in 2017

Plastische chirurgie

Medisch noodzakelijke behandelingen zoals ooglidcorrecties, borstcorrecties en besnijdenis bij mannen.

NIPT-test

De NIPT-test wordt vanaf 1 april 2017 beschikbaar voor alle vrouwen in Nederland. De test wordt echter niet volledig vergoed.

Tijdelijk verblijf zorginstelling

Tijdelijk verblijf in een zorginstelling, het zogenaamde ‘eerstelijnsverblijf’, zal vanaf 1 januari 2017 vergoed worden vanuit de basisdekking van de zorgverzekering.

Eigen risico

Voor bepaalde vormen van zorg geldt vanaf 2017 geen eigen risico meer. Hierbij gaat het om zorgvormen zoals dieetpreparaten en bepaalde zorgprogramma’s.